"Movement is life. Without movement, life would be unthinkable."
 
                        -Moshe Feldenkrais
 
 

ELISABETH GUSTAFSON

Aukt.Feldenkraispedagog och sjukgymnast

 
Elisabeth Gustafson Leg sjukgymnast- Feldenkraispedagog
Lektion pågår

atm1.JPG (49151 bytes)

Ger en möjlighet att förbättra vanor som är till praktiskt nytta och hjälp i vardagen.

FeldenkraisMetoden är ett lärande för att angripa och förbättra flexibiliteten, koordinationen och återgå till bättre rörelse och oberoende. Feldenkraislektioner riktar sig till dina personliga vanor, visar dig hur du kan leva och röra sig med mindre spänning, färre skador och större effektivitet och bekvämlighet. Du kommer att upptäcka ett bättre sätt som du föredrar att röra dig på.

Vare sig ditt mål är att minska existerande symtom eller att helt enkelt maximera glädjen och friheten som harmoniska rörelser för med sig, inbjuder jag dig att utforska Feldenkraismetoden. Lektionerna är effektiva för vem som helst, oberoende av ålder eller fysisk förmåga. Feldenkrais undervisas på två olika sätt, Funktionell integrering & Medvetenhet genom rörelse.

Funktionell integrering
Individuella lektioner då du lär mha varsamma händer.
 

Medvetenhet genom rörelse, ATM

Muntligt ledda lektioner i grupp
 

Fördelar med Feldenkrais

- Lätta och eleganta rörelser
- Gång med lätthet
- Enklare, friare andning
- Större flexibilitet, koordination & balans
- Ökad energi nivå
- Lätt och ledig hållning
- Befriad från värk & smärta
- Mer förfinad idrottslig förmåga och artistiskt utförande
- Mer vilsam sömn
- Skadeförebyggande / fullständigt, snabbare tillfrisknande
- Strategier för att förbättre rörelse i villken aktivitet som helst
"At my first session Elisabeth did not tell me what to do, she simply moved my limbs in gentle ways that seemed to speak directly to my brain.  I was surprised that movements seemingly unrelated to the site of the pain were helping me to feel better. After the second session there was increased mobility and a dramatic decrease i the level of pain."
                                                              -Lorna Charles, Trinidad
 

Våra vanor och alternativ:

Genom våra liv har vi fått vanor i våra rörelser och hållning, där några av dessa är bra för oss och några inte. De vanor som inte är bra kan orsaka otrevliga aktiviteter, smärtsamma och en obekvämlighet som kännetecknas till åldrandet, men som är ett resultat av omedvetna vanor som utövas varje dag. Då ditt fysiska välbefinnande är direkt kopplat till din mentala attityd,  kommer du med tiden finna dina rörelsevanor och återgå till vanor som påverkar din hälsa positivt. Då kommer inte bara din kropp förbättras utan också ditt sätt att tänka, känna och agera i världen. Till sist, kvalitén i rörelse är kvalitén i livet.
”The body reflects the attitude of the mind. Improve de body and you must improve the state of the mind.”
                        -Moshe Feldenkrais
.
Uppdaterad 2007-01-30